Unia Europejska przegłosowała wspólny standard ładowarki mimo protestów Apple

8 lutego 2020
Unia Europejska przegłosowała wspólny standard ładowarki mimo protestów Apple

Reuters poinformował, że prawodawcy Unii Europejskiej większością głosów przegłosowali nowe przepisy, które ustanawiają wspólną ładowarkę dla wszystkich producentów urządzeń mobilnych w Europie pomimo protestów firmy Apple.

 

Zgodnie z rezolucją prawodawców Komisja powinna przyjąć nowe zasady do lipca. Komisja Europejska, która działa jako organ wykonawczy Unii Europejskiej, od ponad 10 lat próbuje wymusić wspólną ładowarkę. Najnowsza rezolucja sprawia, że przepisy zaczynają być coraz bardziej prawdopodobne. Organ wykonawczy Unii Europejskiej uwzględnił wspólny standard ładowarki jako jedno z działań planowanych na 2020 rok.

Członkowie Parlamentu Europejskiego głosowali 582–40 za rezolucją wzywającą Komisję Europejską, która opracowuje projekty przepisów Unii Europejskiej, do zapewnienia, aby konsumenci Unii Europejskiej nie byli już zobowiązani do kupowania nowych ładowarek z każdym nowym urządzeniem. W rezolucji stwierdzono, że dobrowolne porozumienie w branży znacznie zmniejszyłoby liczbę typów ładowarek, ale nie doprowadziło do jednego wspólnego standardu.